UBEZPIECZENIA FIRM:

- ubezpieczenie OC
- ubezpieczenie AC
- ubezpieczenie NNW
- pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenie mienia od wandalizmu
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia
- ubezpieczenie Biznes Assistance