UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY:

- koszty leczenia
- koszty transportu i repatriacji
- koszty pobytu osoby towarzyszącej
- następstwa nieszczęśliwych wypadków
- koszty ratownictwa
- odpowiedzialność cywilna
- bagaż podróżny
- koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
- koszty przerwania podróży
- koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance"